Menu
products
National standard power cable
 • 60227 IEC 53(RVV)
 • 60227 IEC 08(RV-90)
 • 60227 IEC 02(RV)
 • BVR
 • AVR-AVR-90
japanese standard automobile wire
 • AV
 • AVS
 • AVSS
 • AVX-AEX
german standard automobile wire
 • FLRY11Y-FLR4G11Y
 • FLRY-A
 • FLRY-B
 • FLRYK-A
 • FLRYK-B
 • FLRYW-A
 • FLRYW-B
european standard power cable
 • H05Z-U
 • H05Z-K
 • H07Z-U
 • H07Z-R
 • H07Z-K
 • H05V-U
 • H05V-K
 • H05V-R
 • H07V-U
 • H07V-K
 • H07V-R
 • H05V2-U
 • H05V2-K
 • H05V2-R
 • H07V2-U
 • H07V2-K
 • H07V2-R
 • H03VV-F
 • H05VV-F
 • LiYW
electric motor hook-up wire
 • JYJ125 JYJ150 750V
 • JYJ125 JYJ150 1140V
appliance wire
 • UL 1007 HOOK-UP WIRE
 • UL 1015 HOOK-UP WIRE
 • UL 1032 HOOK-UP WIRE
 • UL 1056 HOOK-UP WIRE
 • UL 1061 HOOK-UP WIRE
 • UL 1095 HOOK-UP WIRE
 • UL 1185 HOOK-UP WIRE
 • UL 1230 HOOK-UP WIRE
 • UL 1235 HOOK-UP WIRE
 • UL 1275 HOOK-UP WIRE
 • UL 1276 HOOK-UP WIRE
 • UL 1283 HOOK-UP WIRE
 • UL 1284 HOOK-UP WIRE
 • UL 1346 HOOK-UP WIRE
 • UL 1354 COAXIAL CABLE
 • UL 1365 HOOK-UP WIRE
 • UL 1429 HOOK-UP WIRE
 • UL 1430 HOOK-UP WIRE
 • UL 1569 HOOK-UP WIRE
 • UL 1571 HOOK-UP WIRE
 • UL 1581 HOOK-UP WIRE
 • UL 1617 HOOK-UP WIRE
 • UL 1672 HOOK-UP WIRE
 • UL 1865 HOOK-UP WIRE
 • UL 10002 HOOK-UP WIRE
 • UL 10012 HOOK-UP WIRE
 • UL 10070 HOOK-UP WIRE
 • UL 10097 HOOK-UP WIRE
 • UL 10198 HOOK-UP WIRE
 • UL 10236 HOOK-UP WIRE
 • UL 10269 HOOK-UP WIRE
 • UL 10322 HOOK-UP WIRE
 • UL 10367 HOOK-UP WIRE
 • UL 10368 HOOK-UP WIRE
 • UL 10369 HOOK-UP WIRE
 • UL 2095 HOOK-UP WIRE
 • UL 2096 HOOK-UP WIRE
 • UL 2103 HOOK-UP WIRE
 • UL 2405 HOOK-UP WIRE
 • UL 2464 COMPUTER CABLE
 • UL 2464 COMPUTER CABLE
 • UL 2516 HOOK-UP WIRE
 • UL 2547 HOOK-UP WIRE
 • UL 2725 HOOK-UP WIRE
 • UL 2733 HOOK-UP WIRE
 • UL 2789 COMPUTER CABLE
 • UL 2835 HOOK-UP WIRE
 • UL 2919 LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE
 • UL 2960 HOOK-UP WIRE
 • UL2990 LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE
 • UL 20276 LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE
 • UL 20288 POWER SUPPLY CORD
 • UL 21064 HOOK-UP WIRE
 • UL 21100 HOOK-UP WIRE
 • UL 21307 HOOK-UP WIRE
 • UL 21310 HOOK-UP WIRE
 • UL 21402 HOOK-UP WIRE
 • UL 21403 HOOK-UP WIRE
 • UL 21405 HOOK-UP WIRE
 • UL 21406 HOOK-UP WIRE
 • UL 3173 HOOK-UP WIRE
 • UL 3266 HOOK-UP WIRE
 • UL 3271 HOOK-UP WIRE
 • UL 3311 HOOK-UP WIRE
 • UL 3321 HOOK-UP WIRE
 • UL 3374 HOOK-UP WIRE
 • UL 3385 HOOK-UP WIRE
 • UL 3386 HOOK-UP WIRE
american standard automobile wire
 • GPT
 • GTE
 • GXL
 • HDT
 • HTE
 • SXL
 • TWE
 • TWP
 • TXL